×

ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ช่วยเหลือของ Corrigo

เรียนรู้ขั้นตอนการใช้ CorrigoPro ด้วยวิดีโอสาธิตในไลบรารีของเรา
ตั้งค่าบัญชี CorrigoPro ของคุณ
 • การสมัครใช้งานบัญชี CorrigoPro
 • การยืนยันอีเมล
 • การเพิ่มโปรไฟล์บริษัท
 • การจัดการการสมัครใช้งาน CorrigoPro
 • Smart Zones
 • ข้อมูลการชำระเงิน
 • ยืนยันชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ
การใช้งานส่วนต่างๆ ของ CorrigoPro Desktop
 • เข้าสู่ระบบ CorrigoPro Desktop
 • ส่วนโปรไฟล์บริษัท
 • สร้างโฆษณาของคุณฟรี
 • แก้ไขบริการ
 • Smart Zones
 • ส่วนการตลาด
 • ส่วนการเป็นสมาชิก
 • ส่วน CorrigoPro
 • การตั้งค่าและการแจ้งเตือนทางอีเมล
 • Cru
 • CruMembers และ CruLeads
 • ผู้รับเหมาของเรา
 • ลูกค้าของเรา
 • CruChats
จัดการ CruChats บนเดสก์ท็อปและมือถือ
 • CorrigoPro CruChats บนเดสก์ท็อป
 • การเลือกกลุ่มผู้รับ CruChat
 • การเริ่มใช้งาน CruChat บนเดสก์ท็อป
 • การเพิ่มและลบผู้เข้าร่วม CruChat
 • CruChats ที่มีลำดับงาน
 • CorrigoPro CruChats บนแอปมือถือ
 • การเชิญลูกค้า Cru และผู้รับเหมา
 • การเริ่มใช้งาน CruChat บนแอปมือถือ
 • การเลือกผู้เข้าร่วม CruChat
 • การแนบรูปภาพใน CruChat
การจัดการลำดับงานบนเดสก์ท็อป
 • การเข้าสู่ระบบ CorrigoPro Desktop
 • การหาลำดับงานของคุณ
 • ข้อความ
 • ผู้ติดต่อเกี่ยวกับลำดับงาน
 • สถานที่ให้บริการ
 • ปัญหาที่พบ
 • มาตรฐานการให้บริการ (SLA)
 • จำนวนที่ต้องไม่เกินที่กำหนดไว้ (NTE)
 • การยอมรับหรือปฏิเสธลำดับงาน
 • การมอบหมายลำดับงาน
 • การเช็กอิน
 • รายการตรวจสอบ
 • การหยุดลำดับงานชั่วคราว
 • การเช็กเอาต์
 • การตรวจสอบยืนยันงานและคะแนน
 • ลิงก์ CruChat
การจัดการลำดับงานบนมือถือ
 • การเข้าถึงลำดับงานของคุณ
 • ลำดับงานที่รอการยอมรับ
 • ข้อความ
 • ผู้ติดต่อเกี่ยวกับลำดับงาน
 • สถานที่ให้บริการ
 • ปัญหาที่พบ
 • มาตรฐานการให้บริการ (SLA)
 • จำนวนที่ต้องไม่เกินที่กำหนดไว้ (NTE)
 • การยอมรับหรือปฏิเสธลำดับงาน
 • การเช็กอิน
 • การหยุดลำดับงานชั่วคราว
 • รายการตรวจสอบ
 • การเช็คเอาต์
 • การตรวจสอบยืนยันงานและคะแนน
 • การเพิ่มผู้เข้าร่วม CruChat
 • การแนบรูปภาพ
การออกใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้าผ่าน CorrigoPro
 • การกรองและการแยกประเภทใบแจ้งหนี้
 • สร้างและส่งใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้า
 • นำเข้าใบแจ้งหนี้จากระบบการบัญชีของคุณ
 • ส่งออกใบแจ้งหนี้จาก CorrigoPro
 • เข้าถึงใบแจ้งหนี้จาก CruChat
ตั้งค่าสำนักงานแต่ละแห่งและลูกค้าตามสาขา
 • สร้างสาขาใหม่
 • เพิ่ม Cru ไปยังสาขา
 • ลบ Cru ออกจากสาขา
 • เชื่อมต่อลูกค้าเข้ากับสาขา
 • ดูสาขาและลูกค้าของคุณ