×

จัดการสำนักงานหลายแห่งและลูกค้าหลายราย

ตั้งค่าสำนักงานแต่ละแห่งและลูกค้าตามสาขา

  • สร้างสาขาใหม่
  • เพิ่ม Cru ไปยังสาขา
  • ลบ Cru ออกจากสาขา
  • เชื่อมต่อลูกค้าเข้ากับสาขา
  • ดูสาขาและลูกค้าของคุณ