×

จัดการลำดับงานของคุณบนเดสก์ท็อป

การจัดการลำดับงานบนเดสก์ท็อป

 • การเข้าสู่ระบบ CorrigoPro Desktop
 • การหาลำดับงานของคุณ
 • ข้อความ
 • ผู้ติดต่อเกี่ยวกับลำดับงาน
 • สถานที่ให้บริการ
 • ปัญหาที่พบ
 • มาตรฐานการให้บริการ (SLA)
 • จำนวนที่ต้องไม่เกินที่กำหนดไว้ (NTE)
 • การยอมรับหรือปฏิเสธลำดับงาน
 • การมอบหมายลำดับงาน
 • การเช็กอิน
 • รายการตรวจสอบ
 • การหยุดลำดับงานชั่วคราว
 • การเช็กเอาต์
 • การตรวจสอบยืนยันงานและคะแนน
 • ลิงก์ CruChat