×

Selamat Datang ke Pusat Sokongan Corrigo

Pelajari CorrigoPro secara terperinci dengan pustaka video tutorial kami.
Sediakan akaun CorrigoPro anda
 • Mendaftar akaun CorrigoPro anda
 • Mengesahkan e-mel anda
 • Menambah profil syarikat anda
 • Menguruskan langganan CorrigoPro anda
 • Smart Zone
 • Maklumat pembayaran
 • Sahkah nama dan nombor mudah alih anda
Navigasi Jubin CorrigoPro Desktop
 • Melog masuk ke CorrigoPro Desktop
 • Jubin Profil Syarikat
 • Cipta iklan percuma anda
 • Edit perkhidmatan anda
 • Smart Zone
 • Jubin Pemasaran
 • Jubin Keahlian
 • Jubin CorrigoPro
 • Tetapan dan pemberitahuan e-mel
 • Krew kami
 • CruMember dan CruLead
 • Sub kami
 • Pelanggan kami
 • CruChat
Uruskan CruChat anda – Desktop & Mudah Alih
 • CorrigoPro Desktop CruChat
 • Memilih kumpulan penerima CruChat
 • Memulakan Desktop CruChat
 • Menambah dan mengeluarkan peserta CruChat
 • CruChat dengan aliran kerja
 • CorrigoPro Mobile App CruChat
 • Menjemput Pelanggan, Cru dan Sub
 • Memulakan Mobile App CruChat
 • Memilih peserta CruChat
 • Melampirkan gambar pada CruChat
Kehidupan Aliran Kerja – Desktop
 • Melog masuk ke CorrigoPro Desktop
 • Mencari aliran kerja anda
 • Mesej
 • Hubungan aliran kerja
 • Lokasi perkhidmatan
 • Isu
 • Service level agreement (SLA)
 • Amaun Tidak Boleh Melebihi (NTE)
 • Menerima atau menolak aliran kerja
 • Menugaskan aliran kerja
 • Mendaftar masuk
 • Senarai semak
 • Henti sementara aliran kerja
 • Mendaftar keluar
 • Pengesahan kerja dan pengadaran
 • Pautan CruChat
Kehidupan Aliran Kerja - Mudah Alih
 • Mengakses aliran kerja anda
 • Aliran kerja menunggu penerimaan
 • Mesej
 • Hubungan aliran kerja
 • Lokasi perkhidmatan
 • Isu
 • Service level agreement (SLA)
 • Amaun Tidak Boleh Melebihi (NTE)
 • Menerima atau menolak aliran kerja
 • Mendaftar masuk
 • Henti sementara aliran kerja
 • Senarai semak
 • Mendaftar keluar
 • Pengesahan kerja dan pengadaran
 • Menambah peserta CruChat
 • Melampirkan gambar
Menginvois Pelanggan anda melalui CorrigoPro
 • Penapisan & pengisihan invois
 • Cipta & hantar invois kepada pelanggan anda
 • Masa di tapak
 • Import invois dari sistem perakauan anda
 • Eksport invois dari CorrigoPro
 • Akses invois dari CruChat
Sediakan pejabat dan pelanggan individu sebagai cawangan
 • Cipta cawangan
 • Tambah Cru pada cawangan
 • Padam Cru dari cawangan
 • Hubungkan pelanggan kepada cawangan
 • Lihat cawangan dan pelanggan anda