×

ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับ Corrigo

เราพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณ CorrigoSupport.IFM@ap.jll.com
โปรดแจ้งช่องทางที่คุณต้องการให้เราติดต่อ พร้อมระบุเวลาที่สะดวกให้ทีมของเราติดต่อ


English (United States)
800-517-2629
support@corrigopro.com
Español (Estados Unidos)
800-517-2629
support@corrigopro.com
English (Canada)
800-517-2629
support@corrigopro.com
Français (Canada)
support@corrigopro.com
English (Australia)
1800 875 264
support@corrigopro.com
English (Hong Kong)
+61285737301
CorrigoSupport.IFM@ap.com
中文 (Hong Kong)
+85234914309
CorrigoSupport.IFM@ap.com
中文(中国)
+85234914309
CorrigoSupport.IFM@ap.com
English (Singapore)
+61285737301
CorrigoSupport.IFM@ap.com
English (United Kingdom)
08-082349192
emeasupport@corrigopro.com
Deutsch (Deutschland)
corrigopro@eu.jll.com
English (Ireland)
emeasupport@corrigopro.com
Nederlands (Nederland)
corrigopro@eu.jll.com
Français (French)
corrigopro@eu.jll.com
Español (Espana)
corrigopro@eu.jll.com
עברית (ישראל)
corrigopro@eu.jll.com
Español (México)
corrigopro@eu.jll.com
Español (Argentina)
corrigopro@eu.jll.com
Deutsch (Schweiz)
corrigopro@eu.jll.com
Français (Suisse)
corrigopro@eu.jll.com
English (Greece)
corrigopro@eu.jll.com
English (Malta)
corrigopro@eu.jll.com
Türkçe (Türkiye)
corrigopro@eu.jll.com
العربية (الإمارات العربية المتحدة)
corrigopro@eu.jll.com
العربية (مصر)
corrigopro@eu.jll.com
العربية (عمان)
corrigopro@eu.jll.com
العربية (البحرين)
corrigopro@eu.jll.com
日本語 (日本)
+61285737301
CorrigoSupport.IFM@ap.com
Melayu (Malaysia)
+61285737301
CorrigoSupport.IFM@ap.com
ไทย (ไทย)
+61285737301
CorrigoSupport.IFM@ap.com
Tiếng Việt (Việt Nam)
+61285737301
CorrigoSupport.IFM@ap.com
Indonesia (Indonesia)
+61285737301
CorrigoSupport.IFM@ap.com
한국어(대한민국)
+61285737301
CorrigoSupport.IFM@ap.com