×

ברוכים הבאים אל מרכז התמיכה של Corrigo

למד את כל הסודות של CorrigoPro בעזרת ספריית סרטוני ההדרכה שלנו.
הגדרת החשבון שלך ב-CorrigoPro
 • רישום חשבון CorrigoPro
 • אימות כתובת הדוא”ל
 • הוספת פרופיל חברה
 • אזורים חכמים
 • אימות שמך ומספר הטלפון הנייד שלך
ניווט באריחים השונים ב-CorrigoPro Desktop
 • כניסה ל- CorrigoPro Desktop
 • אריח פרופיל החברה
 • צור מודעת פרסומת חינם
 • ערוך את רשימת השירותים שאתה מציע
 • אזורים חכמים
 • אריח השיווק
 • אריח CorrigoPro
 • הגדרות והתראות בדוא”ל
 • ה-Cru שלנו
 • CruMembers ו-CruLeads
 • קבלני משנה
 • הלקוחות שלנו
 • שיחות CruChat
ניהול שיחות CruChat ‏– ב-Desktop ובנייד
 • שיחות CruChat ב-CorrigoPro Desktop
 • בחירת קבוצות נמענים עבור שיחות CruChat
 • ייזום שיחת CruChat ב-Desktop
 • הוספה והסרה של משתתפי שיחת CruChat
 • שיחות CruChat עם הזמנת עבודה
 • שיחות CruChat באפליקציה של CorrigoPro לנייד
 • הזמנת לקוחות, Cru ו-קבלני משנה
 • ייזום שיחת CruChat באפליקציה לנייד
 • בחירת משתתפים בשיחת CruChat
 • הוספת תמונה לשיחת CruChat
מחזור החיים של הזמנת עבודה – Desktop
 • כניסה ל-CorrigoPro Desktop
 • איתור הזמנות העבודה שלך
 • ההודעה
 • איש הקשר בהזמנת העבודה
 • מיקום השירות
 • הבעיה
 • הסכם רמת השירות (SLA)
 • סכום תקרת ההוצאות (NTE)
 • קבלה או דחייה של הזמנת עבודה
 • הקצאת הזמנת עבודה
 • דיווח על תחילת עבודה
 • רשימות תיוג
 • השהיה זמנית של הזמנת עבודה
 • דיווח על סיום עבודה
 • אימות עבודה ודירוג
 • הקישור לשיחת CruChat
מחזור החיים של הזמנת עבודה – אפליקציה לנייד
 • כניסה להזמנות העבודה שלך
 • הזמנות עבודה בהמתנה לקבלה
 • ההודעה
 • איש הקשר בהזמנת העבודה
 • מיקום השירות
 • הבעיה
 • הסכם רמת השירות (SLA)
 • סכום תקרת ההוצאות (NTE)
 • קבלה או דחייה של הזמנת עבודה
 • דיווח על תחילת עבודה
 • השהיה זמנית של הזמנת עבודה
 • רשימות תיוג
 • דיווח על סיום עבודה
 • אימות עבודה ודירוג
 • הוספת משתתפים לשיחת CruChat
 • הוספת תמונות
חיוב לקוחות באמצעות CorrigoPro
 • סינון ומיון חשבוניות
 • יצירה ושליחה של חשבוניות ללקוחות
 • זמן באתר
 • ייבוא חשבוניות ממערכת הנהלת החשבונות שלך
 • ייצוא חשבוניות מ-CorrigoPro
 • כניסה לחשבונית משיחת CruChat
הגדרת משרדים ולקוחות נפרדים כסניפים
 • יצירת סניף חדש
 • הוספת Cru לסניף
 • מחיקת Cru מסניף
 • חיבור לקוחות לסניף
 • הצגת סניפים ולקוחות