×

ניהול מספר משרדים ולקוחות

הגדרת משרדים ולקוחות נפרדים כסניפים

  • יצירת סניף חדש
  • הוספת Cru לסניף
  • מחיקת Cru מסניף
  • חיבור לקוחות לסניף
  • הצגת סניפים ולקוחות