×

Uruskan Aliran Kerja – Mudah Alih

Kehidupan Aliran Kerja - Mudah Alih

 • Mengakses aliran kerja anda
 • Aliran kerja menunggu penerimaan
 • Mesej
 • Hubungan aliran kerja
 • Lokasi perkhidmatan
 • Isu
 • Service level agreement (SLA)
 • Amaun Tidak Boleh Melebihi (NTE)
 • Menerima atau menolak aliran kerja
 • Mendaftar masuk
 • Henti sementara aliran kerja
 • Senarai semak
 • Mendaftar keluar
 • Pengesahan kerja dan pengadaran
 • Menambah peserta CruChat
 • Melampirkan gambar