×

Uruskan Aliran Kerja – Desktop

Kehidupan Aliran Kerja – Desktop

 • Melog masuk ke CorrigoPro Desktop
 • Mencari aliran kerja anda
 • Mesej
 • Hubungan aliran kerja
 • Lokasi perkhidmatan
 • Isu
 • Service level agreement (SLA)
 • Amaun Tidak Boleh Melebihi (NTE)
 • Menerima atau menolak aliran kerja
 • Menugaskan aliran kerja
 • Mendaftar masuk
 • Senarai semak
 • Henti sementara aliran kerja
 • Mendaftar keluar
 • Pengesahan kerja dan pengadaran
 • Pautan CruChat