×

Zarządzanie wieloma biurami i klientami

Konfigurowanie poszczególnych biur i klientów jako oddziałów

  • Tworzenie nowego oddziału
  • Dodawanie zespołu Cru do oddziału
  • Usuwanie zespołu Cru z oddziału
  • Łączenie klientów z oddziałem
  • Wyświetlanie oddziałów i klientów