×

Quản lý nhiều văn phòng và khách hàng

Thiết lập văn phòng và khách hàng riêng lẻ dưới dạng chi nhánh

  • Tạo một chi nhánh mới
  • Thêm Cru vào một chi nhánh
  • Xóa Cru khỏi một chi nhánh
  • Kết nối khách hàng với một chi nhánh
  • Xem các chi nhánh và khách hàng của bạn