×

Zarządzanie zleceniami — aplikacja Mobile

Cykl zlecenia — aplikacja Mobile

 • Uzyskiwanie dostępu do zleceń
 • Zlecenia oczekujące na akceptację
 • Komunikat
 • Kontakt dla zlecenia
 • Lokalizacja usługi
 • Zgłoszenie
 • Umowa SLA
 • Kwota LW
 • Akceptowanie lub odrzucanie zlecenia
 • Rejestrowanie się
 • Wstrzymywanie zlecenia
 • Listy kontrolne
 • Wyrejestrowywanie się
 • Weryfikacja i ocena zleceń
 • Dodawanie uczestników czatu CruChat
 • Dołączanie zdjęć